Beteendeperspektivet, behaviourism

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Orsaken till vår personlighet när det gäller Beteendeperspektivet?
Svar: 

Hej! Beteendepsykologi, behaviorism, är en riktning inom psykologin som studerar beteendet och dess samband med miljön och bortser från medvetandets roll (NE på nätet). Denna riktning har fått en del kritik. Du kan läsa mer på några webbsidor:
Psykologiguiden: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=1
Prova att söka på behaviorismen.
Psykologiskolan: En webbsida där en lärare på gymnasiet förklarar mer om beteendet. https://psykologiskolan.wordpress.com/beteende-psykologi/ Klicka på Beteendet i listen så hittar du lite mer info i ämnet.

31 mars 2015 - 2:05

Kategorier