Berättande texter för olika tider

Fråga: 
Jag söker ett (tematiserat) verk som innehåller förslag på berättande texter för olika tider. Om jag vill läsa berättande texter som handlar om andra världskriget, franska revolutionen, stenåldern, stormaktstiden osv, så ska jag läsa till exempel den eller den romanen.
Svar: 

Ett sådant verk är "Resan genom historien" av Åke Hellstrand. Det finns ett antal delar av den och den finns på de flesta bibliotek. Ibland har bibliotekarierna böckerna bakom disken som referens men fråga efter den på ditt lokala bibliotek så kan du få tips på berättelser från olika historiska epoker!

8 april 2014 - 10:32