Jag söker en dikt av kajenn .

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Jag söker en dikt av kajenn . Den består av namn på maträtter och skildrar livets gång
Svar: 

En kollega i Umeå har vid genombläddring hittat denna som verkar stämma någorlunda.
Hoppas det är den du letar!
 

Recept
Dessa ingredienser är de rätta:
Diverse frön. En massa liter sav.
Gammal potatis från en bortglömd hylla.
Ett lass gräsrötter. Många kilo lök.
Tillagning: Lägg alltsammans på en gång
i en till hälften tinad bädd av mylla
med lerigt smältvatten som marinad.
Täck över med diverse gamla blad
och överbliven mossa eller lav.
Låt då och då ett stilla vårregn droppa
på alltihop. Smaksätt med riseldsrök.
Får puttra under sol med måttlig hetta
fem à sex veckor under fågelsång.
Så lagar Mor Natur sin grönsakssoppa
uti sitt kök.

(Vers på minuten, s52, ISBN 91-46-14413-7)
Böcker som tittats igenom:
Marginalverser
Kajenns verser i tid och otid
Kajenn dag för dag
Vers på minuten

 

1 juni 2020 - 13:30