Jag skulle vilja se en karta s

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Jag skulle vilja se en karta som visar hur islam tog över land efter land och fortsätter ta land efter land. Var kan jag se det?
Svar: 

I Nationalencyklopedin, NE, www.ne.se/uppslagsverk/karta/tematisk/islam, finns en sida med karta som tar upp islams spridning i världen.
Det finns drygt 1,3 miljarder muslimer i världen, kartan visar de länder där befolkningen utgör minst
30% av befolkningen. Även på Wikipedia, www.sv.wikipedia.org/wiki/Islams_historia, finns sidor i ämnet, t.ex. en som heter Islams historia, som berättar i text om
världsreligionen Islams historia och spridning, samt även en karta som visar länder med en islamisk befolkningsandel på mer än 10%. 
Läs även en bok i ämnet från 2018 av forskaren Simon Sorgenfrei som heter "Islam i Sverige - de första 1300 åren", den diskuterar
temat islam, med fokus på de "nordligare breddgraderna".

2 maj 2019 - 16:09

Kategorier