Gymnasiearbete om trafficking och kommunerna

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Jag ska skriva ett gymnasiearbete om trafficking. Finns det några nya artiklar om hur kommunerna jobbar med detta?
Svar: 

Som du ser nedan finns det en hel del information på nätet om trafficking. Men tyvärr hittar jag inte så mycket just om hur olika kommuner arbetar mot trafficking.
Mitt förslag till dig är att du kontaktar tex Mikamottagningen i Göteborg (se länk) för att få mer information. 
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut...

Övriga länkar:
http://goteborg.etc.se/inrikes/staden-jobbar-ensam-mot-prostitutionen
http://www.ltdalarna.se/handling/LS/20070326/lsh20070326Bil9.pdf http://nwt.se/asikter/debatt/2007/05/10/83 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/mannisk... http://unwomen.se/wp-content/uploads/2013/12/Handbok-M%C3%A4nniskohandel... http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html

2 september 2015 - 8:49