Jag önskar tips på litteratur

Besvarad av Irene Petersson
Fråga: 
Jag önskar tips på litteratur som innehåller djupgående beskrivning om Kapitalförsäkringar. Både dess funktionalitet och hur de verkar skatterättsligt.
Svar: 

 Den här boken är visserligen från 2004 men den kan ändå vara användbar: Dreij, Olof:
Kapitalförsäkringar. Det är den enda bok jag hittar som helt och hållet tar upp detta ämne.

Komplettera med ändringarna som gjordes 2012 från skatteverkets hemsida:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/forsak...

Och så en mer resonerande, men neutral sida:

http://bankforsakring.konsumenternas.se/Spara/Kapitalforsakring/Mer-om-k...
 

13 januari 2014 - 0:43

Kategorier