Jag letar efter information om dialekt på Smögen.

Besvarad av Åsa Wilén
Fråga: 
Jag letar efter information om dialekten på Smögen. Finns det någon avhandling eller liknande som beskriver de språkliga dragen i denna dialekt?
Svar: 

Det finns en avhandling från 1936 som heter Västsvenska ordstudier, av Erik Abrahamsson. Den har Västergötland och Bohuslän som ämnesord, men jag kan inte säga med säkerhet att just Smögen avhandlas i den.
Det bör det däremot göra i den lokala skriften Dialekt i Sotenäs, av Sotenäs dialektgrupp utgiven år 2000. ISBN 91-63104000-8

Det finns även en skrift från Språk och folkminnesinstitutet som heter "Bohuslänska: språkprov med kommentarer" av Reinert Kvillerud.

Jag hoppas att du finner det du söker i någon av dessa.
 

17 maj 2017 - 15:27

Kategorier