Mikrofilmade och digitaliserade dagstidnigar

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Jag har haft en enorm nytta av de mikrofilmade dagstidningar som finns, ofta ute på de lokala biblioteken. Men tekniken är ju uråldrig och märkligt nog mikrofilmas än idag istället för att digitaliseras. Jämför med kyrkoböcker. SVAR har automatkopierat gamla mikrofilmer. Arkiv Digital har gått till källan och fotograferat på nytt i färg. i bägge fallen är materialet tillgängligt på hemmadatorn. Varför fortsätter man mikrofilma tidningar? Är både mer kostsamt och kundovänligt än digitala media. KB har sedan många år experimenterat litet och har ca 25 tidningar med årgångar före 1900 digitalt, men sedan har just inget hänt. Vem är det som bestämmer?
Svar: 

Du ställer en angelägen fråga för både bibliotek och tidningsläsare!
Det är Kungliga biblioteket - KB - som sköter filmningen för att tidningarna ska kunna bevaras.
Se http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/

Frågan om digitalisering är högaktuell och i höstas skickades det ut ett informationsbrev om detta till biblioteken.
Av brevet framgår att man nu börjar digitalisera, men att åtkomsten för biblioteken ännu inte är klar, det vill säga man vet inte på vilket sätt biblioteken ska kunna komma åt materialet. Förmodligen blir det genom någon form av avtalslicenser, men som sagt, detta återstår ännu att lösa. Det handlar om ett stort arbete och något färdigdatum finns tyvärr inte just nu.

14 december 2013 - 15:53