Jag har en fråga kring grammatik

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Jag har en fråga kring grammatik. Vilken mening är korrekt; "hon sa till sin pojkvän att hämta sin bil" eller "hon sa till sin pojkvän att hämta hennes bil" om bilen i fråga är hennes. Eftersom att kvinnan är subjektet så tänkte jag att "sin bil" borde vara korrekt, men tycker också att det låter som att det är, i det här fallet, pojkvännens bil.
Svar: 

Det korrekta är "hon sa till sin pojkvän att hämta hennes bil".

På Institutet för språk och folkminnens hemsida kan du i Frågelådan läsa:

"Om man vill syfta på subjektet i en annan sats, används också personligt pronomen. I meningen nedan syftar hans på mannen (som är subjekt i en annan sats än den där pronomenet står, nämligen i huvudsatsen som inleder meningen), det är alltså mannens biljetter vi pratar om:
Mannen sa, att kvinnan hade slängt hans biljetter.
Hade vi velat syfta på kvinnan, som är subjekt i att-satsen, där pronomenet står, hade vi alltså enligt grundmönstret använt sina:
Mannen sa, att kvinnan hade slängt sina biljetter."

I din mening har du inget kommatecken, men samma regel gäller för en satsliknande konstruktion enligt Institutet för de inhemska språken, som skriver:

”Men huvudregeln har ett viktigt undantag: sin syftar också på det tänkta subjektet i en satsliknande konstruktion (bland annat s.k. objekt med infinitiv), och kan i sådana fall inte syfta på det egentliga satssubjektet. Jämför följande två satser:

Stina såg Lisa kyssa sin man.
Stina såg Lisa kyssa hennes man.

Där är det helt klart att Lisa i det första fallet kysste sin egen man och i det andra fallet Stinas man, trots att Stina är satsens subjekt.”
 

Källor: 

Institutet för de inhemska språken, sin och hans, https://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013/1991/sin_och_hans

Institutet för språk och folkminnen, Frågelådan, https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html?url=-27634753%2Fcgi-bin%2Fsrfl%2Fvisasvar.py%3Fsok%3Dsin%26svar%3D79721%26log_id%3D535676&sv.url=12.c17e514db30bb2a810ea
 

3 september 2019 - 15:53

Kategorier