Upplysningstiden

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Jag försöker hitta information om Upplysningstiden, för att kunna ge exempel på hur den påverkade dåtida litteratur, men har inte lyckats. Vet ni var jag kan finna det jag söker?
Svar: 

Hej!
Jag utgår nu från att din fråga gäller upplysningstiden i Sverige.

Två färska och bra referensverk om svensk historia är dels Norstedts "Sveriges historia". Den femte delen i verket behandlar upplysningstiden. Boken heter "Sveriges historia. 1721-1830 : [trädgårdskonst, ostindiefarare, naturaliekabinett, syre, upplysning ...]" (2011) och bör finnas på alla större bibliotek.
När det gäller kulturhistoria kan jag rekommendera "Signums svenska kulturhistoria", ett annat stort verk i flera delar. 1700-talet behandlas i två band, "Frihetstiden" (2006) och "Gustavianska tiden" (2007). I bandet om den Gustavianska tiden finns ett särskilt kapitel om 1700-talsromanen.

Fråga efter dessa titlar på ditt lokala bibliotek.

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Jämtlands läns bibliotek, Östersund

17 februari 2013 - 11:50

Kategorier