Detaljerad referens önskas

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Jag behöver en detaljerad referens till uttrycket "Freden, vaccinet och potäterna" som tillskrivs Esaias Tegnér. När skrevs/sades detta ursprungligen? Utvandrarnas hus har ju det p sin hemsida men ingen närmare referens. En gång tidigare när jag frågat om en klurig referens här fick jag superbra hjälp - tipsa gärna om andra sökvägar annars!
Svar: 

Hej!
Enligt Wikipedia myntade Tegner uttrycket "Freden, vaccinet och potäterna" år 1833. Jag kollade därför i Tegners samlade skrifter från 1831 till 1835 och hittade ett tal han skrev till Växjö Domkapitels namn. Talet/skriften har titeln "Om fattigvården i Vexiö stift" och lite längre ner på den står det skrivet: "Med biträde af freden, vaccinen och potäterna, har man också i hög grad lyckats att stegra folkmängden---".

Jag vet inte om det är exakt då det berömda uttrycket myntades, men jag har inte lyckats hitta andra källor. Vill du att jag söker vidare kan du höra av dig igen.

Referens
Tegner, Esaias. Samlade skrifter 7. 1831-1835
( Om fattigvården i Vexiö stift, sid.132.)

Med vänliga hälsningar
Lorenza Palmarini
Varbergs bibliotek
 

26 juni 2014 - 8:51