Jag är översättare och har i e

Fråga: 
Jag är översättare och har i en helt annan text stött på ett citat ur J W von Goethes "Dikt och sanning" 8:e boken: Was mich aber eine ganze Weile am meisten beschäftigte, war der sogenannte Liquor Silicium, welcher entsteht, wenn man reine Quarzkiesel mit einem gehörigen Anteil Alkali schmilzt, woraus ein durchsichtiges Glas entspringt, welches an der Luft zerschmilzt und eine schöne, klare Flüssigkeit darstellt ..." Är det möjligt för er att ta fram den svenska översättningen?
Svar: 

Goethes självbiografiska verk "Ur min levnad: dikt och sanning"(1923-1925) finns översatt på svenska och är samlade i fyra volymer. Enligt den engelska artikeln om verket på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dichtung_und_Wahrheit  ska varje volym vara uppdelad i fem böcker. Så min gissning är att den tyska texten som du återgett, borde finnas i det andra bandet. Hör av dig till ditt lokala bibliotek så kan de säkerligen ordna fram ett exemplar av boken.   

31 juli 2017 - 17:31