Vad lånar förskolorna?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Vilka böcker och filmer finns i förskolans miljöer? Jag skriver en uppsats i ämnet.
Svar: 

Det går tyvärr inte att ge ett absolut säkert svar på frågan om vilka böcker och filmer som finns i förskolans miljöer runt om i Sverige. Jag diskuterar nedan några anledningar till att förskolornas samlade mediebestånd är svårt att bedöma. Efter diskussionen följer några länkar till listor över mest utlånade / mest populära framtagna vid olika institutioner runt om i landet.

En stor del av bokbeståndet på förskolan kommer troligen via bibliotekslån, men de flesta förskolor har ju även en egen bokbudget och många gånger får de gåvor från privatpersoner. Många kommuner och landsting har även olika litteraturprojekt då böcker köps in till förskolorna. Det innebär att förskolor har ett fast bokbestånd och ett rörligt. Vad gäller filmer i förskolan så bryter det ju mot upphovsrättslagen att visa vanliga filmer som lånas på bibliotek, eller de som personalen privat har köpt - om inte förskolan har betalat en allmän visningslicens eller att lånefilmen är inköpt till biblioteket med institutionella rättigheter. Min erfarenhet från olika folkbibliotek är att förskolorna inte lånar film på sitt lånekort. Möjligen lånar de på privata kort eller skaffar fram film på annat sätt.

För att ytterligare komplicera bilden finns det ingen nationell eller ens lokal statistik över vad enskilda förskolor lånar. Som frågeställaren själv skriver förs ingen statistik över enskilda låntagares lån; det gäller både privatpersoner och andra (lärare, förskolor osv).

Som synes går det inte att ge ett säkert svar på din fråga - men vi har trots allt vissa trubbiga verktyg att tillgå. Svenska författarförbundet för statistik över vilka upphovsmän som lånas mest i Sverige. Barnboksjuryn visar vilka böcker barnen själva tycker om (och vad som därför troligen lånas i hög grad till förskolor). Slutligen finns ju de enskilda bibliotekens topplistor där både böcker och film brukar finnas.

Svenska författarförbundets senaste siffror är från 2012 och återfinns här: http://www.svff.se/pdf/Topp2012.pdf Bland de mest utlånade upphovspersonerna finns många författare och illustratörer som lånas av förskolor; det är först på 22 plats vi hittar en författare som inte alls vänder sig till förskolebarn. De flesta av namnen på listan skriver ju för många olika åldersgrupper, till exempel är ju Martin Widmark starkt förknippad med sin Lassemaja-serie, som riktar sig till något äldre barn (den serien illustreras av Helena Willis). En del kapitelböcker läses ju som högläsningsböcker också.

Bokjuryns vinnare år 2013 hittar du här: http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn/Arkiv/Vinnare2013/tabid/1199/Default.aspx Bland de mest populära bilderböckerna finns inte många namn som återfinns på författarförbundets topplista; annorlunda blir det när vi tittar på kapitelböckerna.

Om vi gör nedslag på några olika platser i landet kan vi komplettera den väldigt splittrade bilden med faktiska utlån av bilderböcker.

På Bibliotek Värmland är det fyra sagofigurer som gäller: Alfons Åberg, Pettson, Halvan och Mamma Mu. Se mer på
http://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/barn/topplistor/hela-aret-2013;jsessionid=72B1DA6D0739E505A6D20A1692D524C2

I Kalmar fanns inte Halvan på tio i topp; han var helt undanträngd av de övriga tre favoriterna:
http://www.kalmar.se/Invanare/Fritid-och-kultur/Biblioteken/Topplista-barn-skon-2011/

I Västerbotten var topplistan något annorlunda med Pippi, Bu och Bä, Pricken, Benny och Gittan bland de tio främsta.
http://www.minabibliotek.se/138472/bilderbockernas-30-i-topp

Närmare än så här kan jag inte komma ett svar på din fråga. Ett sätt att komplettera den något trubbiga statistiken är ju att fråga några olika förskolor vad de har för medier på plats. Utifrån några väl valda stickprov kommer du nog ganska nära ett vettigt svar!

2 maj 2014 - 18:00