Italiens och Tysklands enande

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka likheter och skillnader kan du se i hur Italien respektive Tyskland enades?
Svar: 

Det finns en mängd artiklar om både Tysklands och Italiens enande, där du kan läsa bland annat att både Tyskland och Italien var en mängd småstater, men där de delade mer eller mindre samma språk och samma kultur. Under 1800-talet växte det fram en i Europa stark nationalism, vilket kom att ligga till grund för ett enat Italien och ett enat Tyskland. Du kan läsa mer om Italiens enande här:
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/italiens-enande-1848-1870
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/italien/historia/it...
https://popularhistoria.se/politik/politiker/giuseppe-garibaldi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Italiens_enande

Om Tysklands enande här:
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/otto-von-bismarck-och-tysklands-...
http://www.historia2.se/historia123/?p=531
https://popularhistoria.se/civilisationer/sa-blev-tyskland-europas-makti...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck

Skulle du sedan befinna dig nära ett bibliotek lär de ha böcker om både Italiens och Tysklands historier.

24 oktober 2018 - 9:32

Kategorier