Italien 1850

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Ville människorna i Italien att Italien skulle enas under ungefär 1850?
Svar: 

Det berodde nog på vem i samhället som fick frågan. Men jag anar att du tänker på frihetsivrarna och "folket"? Men det kan också bero på var i Italien man bodde.
Skickar dig några länkar:
Italiens enande
Enandet (från Wikipedia - Italiens enande)           
Vill du fördjupa dig eller också ha en tryckt källa rekommenderar jag boken "Ett alldeles särskilt land" av Göran Hägg. Där finns ett kapitel om den tid du frågar om.

20 september 2019 - 10:10

Kategorier