Islamiska staten och konflikter

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Varför är det så svårt att få slut på IS konflikten?
Svar: 

På Globalis hemsida kan man läsa om konflikter, som pågår runt om i världen. Globalis är en sida, som sköts av Svenska FN-förbundet. Här beskriver man bakgrund, aktuellt dagsläge och framtidsutsikter gällande denna konflikt.
http://www.globalis.se/Konflikter/Den-islamiska-staten-IS
 

21 oktober 2016 - 12:34