Intolerans

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför blir man laktos/gluten och vad gör att man får diabetes?
Svar: 

Baserat på din fråga gissar jag att du undrar varför människor blir laktos- eller glutenintoleranta, likaledes varför människor drabbas av diabetes.

När man har laktosintolerans har man en minskad förmåga att ta upp laktos det vill säga mjölksocker från maten. Det beror på att tarmslemhinnan har en lägre nivå av ett enzym, laktas, som krävs för att mjölksockret ska kunna sönderdelas och tas upp av tunntarmen. Den vanligaste formen av laktosintolerans kallas primär laktosintolerans. Då har man en normal förmåga att ta upp laktos som barn. Sedan förlorar man successivt denna förmåga beroende på att laktaset minskar och till slut inte räcker till. Det sker som regel tidigast i tonåren.
Om detta kan du läsa på bland annat 1177 Vårdguidens hemsida:
https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Laktosintolerans/
eller på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Laktosintolerans

Glutenintolerans innebär att du inte tål proteinet gluten som finns bland annat i vete, råg och korn. Glutenintolerans är inte en allergi och ska inte blandas ihop med spannmålsallergi. Spannmålsallergi förekommer hos barn och växer vanligtvis bort. Därför är spannmålsallergi ovanligt hos vuxna. Det är inte klarlagt varför en del får glutenintolerans, men ärftlighet är en viktig orsak. Du kan läsa mer om detta på bland annat 1177 vårdguidens hemsida:
https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Glutenintolerans/
eller på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glutenintolerans

Slutligen diabetes. Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Det finns också typ 2-diabetes, där cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp. Typ 1-diabetes är delvis ärftlig, med flera kända gener som påverkar risken för diabetes. Ärftligheten för typ 2-diabetes är starkare än för typ 1 och ca 90% av alla enäggstvillingar med diabetes typ 2 har en tvilling med sjukdomen. Det finns även andra typer av diabetes, men dessa två är de vanligaste. Du kan läsa mer på 1177 Vårdguiden:
https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-2/

Eller på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diabetes

19 maj 2018 - 15:37

Kategorier