Intervjusvar i uppsats

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Hej! Bör man eller bör man inte ha med hela intervjusvar som bilaga i gymnasiearbetet?
Svar: 

Det beror på vad tanken med, och omfattningen av intervjuerna är. Och vad du lovat de du har intervjuat, om de exempelvis inte ska gå att kunna identifiera den som har gett ett visst svar. Jag antar att intervjuerna är en metod du använt dig av för uppsatsens innehåll, och därmed blir en av källorna till din uppsats. Att ha med intervjuerna som bilaga torde inte vara nödvändigt, men att du anger i källförteckningen att du har intervjumaterialet hos dig. Som bilaga kan du däremot ha vad det var för frågor du ställde till de du intervjuade. Råd för uppsatsskrivande på gymnasienivå finns. Den länk som finns här är till den skolverket har på sin hemsida från Celsiusskolans biblioteksgrupp: Checklista - Hur du enkelt skriver din uppsats.

2 maj 2017 - 10:00

Kategorier