Interpersonell metafunktion i bilder?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur är den interpersonella metafunktionen i bilden? språkhandlingen eller bildhandlingen, distans? (Textkommunikation)
Svar: 

Här får du länkar till några olika resurser, som ger förslag på vad du bör tänka på vid bildanalys samt lite underlag till dina specifika frågor:

Vad du bör tänka på vid Bildanalys
http://www.larare.at/svenska/moment/bildanalys/kompendium.html

Interpersonella metafunktioner
https://www.youtube.com/watch?v=8kkzQENFXOw

Funktionell grammatik
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23756/FULLTEXT01.pdf

Litteraturtips:
Effektiv visuell kommunikation / Bo Bergström, 9. rev. uppl., 2015
Reklam & retorik : 10 fallstudier / Brigitte Mral & Lars-Åke Larsson, 2. upp., 2014
Bild & budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation / Bo Bergström, 3. rev. uppl., 2011
 

24 november 2015 - 19:52