Inköpsförslag

Besvarad av Per Andersson
Fråga: 
Hej! Om man känner till en bok som man önskar att biblioteket ska ta in, hur bär man sig åt då? Om det är relevant så handlar det om mindre kända författare med böcker som inte är så "mainstream".
Svar: 

Många bibliotek tar emot inköpsförslag. På vissa bibliotek går det att lämna inköpsförslag direkt på bibliotekets hemsida, medan andra vill få det på mail eller att du kommer till biblioteket och berättar vilka böcker du önskar få inköpta. När biblioteket har fått inköpsförslaget tar de bibliotekarier med inköpsansvar ställning till om de vill köpa in boken eller ej.

5 december 2015 - 17:14

Kategorier