Indiens sociala och ekonomiska situation

Besvarad av Daniel Hallberg
Fråga: 
Hur ser Indiens sociala och ekonomiska situation ut?
Svar: 

Indien är Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan och har under 2000- och 2010-talet varit en av världens snabbast växande ekonomier. Denna förändring innebär att städernas växande medelklass har fått det bättre, men samtidigt har en väldigt stor del av befolkningen inte fått ta del av moderniseringen. Över hälften av invånarna försörjer sig fortfarande på jordbruk och runt en femtedel av indierna lever i fattigdom, vilket bland annat innebär svårigheter att få tag på mat, bostad och rent vatten.

Du får mer information om Indiens ekonomiska och sociala situation om du klickar på länkarna nedan.

SO-rummet: Fakta om Indien
Landguiden: Ekonomisk översikt 
Landguiden: Sociala förhållanden

9 januari 2020 - 10:53