illuminati

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
illuminati
Svar: 

Så här säger Nationalencyklopedin om Illuminatiorden och dess medlemmar:
"Illuminatorden, ett med frimureriet besläktat hemligt sällskap för mänsklighetens utveckling, grundat i Bayern av Adam Weishaupt 1776. Illuminatorden förenade upplysningens idéer med radikala krav på politiska förändringar. Den förbjöds 1785 och upplöstes. Olika försök att återuppliva orden har inte haft framgång.

Illuminatorden och dess medlemmar, illuminati, spelar i nutiden en märklig roll som centrum för en i USA utbredd konspirationsteori. Orden sägs ha hemliga förgreningar över hela världen och sägs sträva efter en ny världsordning, New World Order, som skall lyda under en världsregering. Teorin sprids framför allt inom högerextrema kretsar, men har också blivit stoff i flera romaner och är likaså motiv i ett populärt dataspel."

13 maj 2014 - 8:21

Kategorier