Fotnoter enligt Oxfordmodellen

Besvarad av Tommy Jansson
Fråga: 
Ifall det finns svåra begrepp som allmänheten förmodligen inte vet vad de betyder, ska man då sätta en fotnot med hänvisning till en förklarande källa av begreppet när man skriver en rapport med oxfordmodellen? Exempelvis: Giovanni läste om humaniora(FOTNOT HÄR TILL FÖRKLARANDE HEMSIDA?) och ägnade stor del av sin fritid åt det.(FOTNOT). Kan man sätta en fotnot bakom humaniora?
Svar: 

Hej!

När jag tittar på ett par handledningar som finns på nätet finns det stöd för att sätta noten direkt efter ordet. Men, prata med din handledare hur ditt lärosäte hanterar referenserna innan du lämnar in ditt arbete.

Oxfordsystemet - Instruktioner för fotnoter och källförteckningar,  Universitetbiblioteket Karlstad universitet
Sida 2 från https://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/06/oxford_f...

Var sätts fotnoterna?
Noterna sätts vanligtvis efter den mening som avses, utan mellanslag mellan punkt och not. Syftar noten på ett enskilt ord, t.ex. ett begrepp, sätts noten efter ordet. I andra vetenskaper förekommer att noter sätts efter ett helt stycke, med avsikten att ge en källa för hela stycket. Denna teknik brukar inte praktiseras inom rättsvetenskapen. Om du skriver ett stycke som baseras på en enda källa kan du istället efter första meningen göra en hänvisning till det verk du stödjer dig på:5 

Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11
Sidan 3 från http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Urban_E...

Regler för båda systemen (Oxford och Harvard min anmärkning)

Vad gäller noten?

Beroende på var referensen (parentesen eller noten) sätts ut så gäller den olika mycket. Den fetmarkerade texten visar vad noten gäller för.

En not innanför punkten gäller just den meningen

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning¹. Det finns två mycket viktiga principer för ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för.

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för¹.

En not utanför punkten gäller från styckets början till noten.

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning.¹ Det finns två mycket viktiga principer för ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för.

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen.¹ Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för.

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för ansvarsfördelning vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för.¹

En not i mitten av en mening gäller från meningens början till noten. 

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning.¹ Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för.
OBS!!! Om det sitter en annan not inom notens räckvidd så gäller noten endast till denna föregående not.

Ett viktigt styrmedel är ansvarsfördelning. Det finns två mycket viktiga principer för ansvarsfördelning¹ vilka är påverkbarhets- och befogenhetsprincipen. Dessa två principer innebär att man ska kunna påverka och ha befogenhet att påverka det som man har ansvar för.2

25 oktober 2015 - 10:50

Kategorier