Identitet, attityder och värderingar

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Hur kan omgivningens attityder och värderingar påverka människans identitetsutveckling lärande och utveckling?
Svar: 

Det är en stor och komplex fråga!
Att vi människor är sociala varelser och därför påverkas av andra människor är de flesta överens om. Vi gör i stor utsträckning omgivningens attityder och värderingar till våra egna. Detta kallas internalisering.

Men vi internaliserar inte bara omgivningens attityder och värderingar rakt av. Om det hade varit så skulle samhällets attityder och värderingar aldrig förändras, utan bara föras vidare från generation till generation och alla människor skulle tycka och tänka ungefär på samma vis. 

I vår vardag får vi intryck från massor av olika håll och vi möter många olika sorters attityder och värderingar. Barn kan till exempel uppleva att de jämnåriga kompisarnas attityder och värderingar skiljer sig från föräldrarnas eller lärarnas värderingar. Som människor måste vi därför kunna fundera över och hantera olika värderingar och det är när vi gör det som vår alldeles egna unika identitet uppstår.

Här hittar du en artikel där du kan läsa mer om hur identitet, omgivning och lärande hänger ihop.    

En bok som handlar mycket om ovanstående och som kopplar det till lärande och utbildning är pedagogen Roger Säljös bok "Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv". Det är en bok som används på många lärarutbildningar och som finns på många bibliotek i landet.

22 november 2019 - 22:10

Kategorier