I vilken växtzon klarar trädet mannaasken att leva?

Besvarad av Anna Falk
Fråga: 
Hej! I vilken växtzon klarar mannaasken (Fraxinus ornus) att leva?
Svar: 

Enligt Wikipedia har Mannaask (Fraxinus ornus) sin naturliga växtplats i lövfällande skogar runt Medelhavet och odlas som prydnadsväxt kring medelhavsområdet. I Sverige är trädet härdigt ända upp i Götaland. På Tönnersjö Plantskola finns uppgiften att Mannaasken klarar växtzon 1-3, eventuellt även växtzon 4. Du hittar också uppgifter om odling av trädet på flera andra plantskolors webbsidor.
Mannaask på Wikipedia
Svensk Trädgårds zonkarta över Sverige

9 januari 2020 - 17:28