I vilken situation använder man ordet "nog"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
I vilken situation använder man ordet "nog"? Finns det någon skillnad mellan "tillbaka" och "tillbaks"?
Svar: 

I Språktidningen finns följande artikel om bl.a. användningen av ordet nog:

Nog är det tillräckligt
http://spraktidningen.se/artiklar/2016/11/nog-ar-det-tillrackligt

I Wiktionary finns en hel rad exempel på hur man kan använda ordet:
https://sv.wiktionary.org/wiki/nog

När det gäller tillbaka resp. tillbaks så skriver experterna på Språkrådet så här:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan/avancerad-sokning.html?url=-27634753%2Fcgi-bin%2Fsrfl%2Fvisasvar.py%3Fsok%3Dtillbaks%26svar%3D25867&sv.url=12.c17e514db30bb2a815f3

19 december 2016 - 21:18

Kategorier