I vilka länder har mångkultur fungerat bra?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
I vilka länder har mångkultur fungerat bra?
Svar: 

Den frågan är närmast omöjlig att svara på, först och främst för att begreppet mångkultur inte har någon enhetlig definition, utan kan ha flera olika innebörder och omfatta helt skilda ståndpunkter. Olika länder har dessutom valt att definiera begreppet på olika sätt. Mer om problematiken kring själva  begreppet kan du läsa i följande artikel:

Mångkultur - vad är det
http://www.framsidan.net/2011/02/mangkultur-vad-ar-det/

När det sedan gäller att bedöma huruvida ett mångkulturellt samhälle fungerar bra eller mindre bra, så handlar det inte bara om hur olika människor väljer att definiera begreppet utan även om vilka andra utgångspunkter de har och debatten tenderar ofta att handla mer om åsikter än om fakta:

Attityder till det mångkulturella samhället 1994-2016
https://som.gu.se/digitalAssets/1670/1670595_123-136-bov---o-oscarsson.pdf

För att återgå till frågan, så är Schweiz ett land som ofta nämns som ett lysande exempel på mångkultur, eftersom befolkningen har sitt ursprung i olika länder, talar flera olika språk och är delad mellan reformerta protestanter och katoliker: 

Multiculturalism and multilinguism in Switzerland
http://official-swiss-national-languages.all-about-switzerland.info/swiss-multiculturalism-multilinguism.html

Och en del nämner säkert gärna USA som ett lyckat exempel på mångkulturellt samhälle, medan andra är av en helt motsatt åsikt:

The american tradition of multiculturalism
https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/01/27/the-american-tradition-of-multiculturalism/?utm_term=.17aee3a95cd5

Om du önskar fördjupa dig i frågeställningen kanske forskarmiljöerna på Södertörns högskola eller Mångkulturellt centrum kan bistå med förslag på hur du kommer vidare.
 

23 december 2017 - 12:57