"I" eller "På"?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Hej! Är det korrekt att säga: "Hon jobbar i en skola"?
Svar: 

Hej!
Först sökte jag på internet (google) med dessa ord (inom citat) för att veta hur vanligt det är: "hon jobbar i en skola": 4 st. sökträffar, och "hon jobbar på en skola": 54 st. sökträffar.
Det finns i alla fall ingen heltäckande princip för dessa två prepositioner. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/I_eller_p%C3%A5

Om meningen är att beskriva att en person jobbar på en viss skola anser jag att "på skolan" ska användas. "I skolan" kan ju användas för att beskriva hela skolväsendet (att t.ex. en lärare jobbar inom detta yrkesområde), även om jag själv hellre skulle använda begreppet "inom skolan". Det är då ett "tvetydigt fall", när en skola blir en administrativ enhet istället för en geografisk plats. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/I_eller_p%C3%A5

23 november 2018 - 12:09

Kategorier