Hur viktig är FNs roll i värld

Besvarad av Mats Johansson
Fråga: 
Hur viktig är FNs roll i världspolitiken?
Svar: 

Hej!

I skriften Världspolitikens dagsfrågor från Utrikespolitiska institutet finns ett nyare temanummer med kunskapande kring FN: FN:s nya utvecklingsmål: Har världen gjort läxan? nr 7-8 2013. Den kan lånas på bibliotek. I bloggen på UI:s hemsida www.ui.se/blog/bloggen kan man välja FN som sökord och där finns resonemang kring frågan.

Med vänlig hälsning

Mats Johansson, Nybro bibliotek
Folkbibliotekarie, Fil lic

1 oktober 2014 - 4:36