Hur vet man vad som är rätt eller fel?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Hur vet man vad som är rätt eller fel? Man krigar för att uppnå det man tycker är ”rätt” men om båda sidorna krigar för vad som är ”rätt” vilket är rätt och fel?
Svar: 

Frågan om vad som är rätt och fel, gott och ont, är en av de viktigaste frågorna för oss som människor.
Det är också en av de svåraste. Människor har diskuterat och debatterat dessa frågor i alla tider. Det finns tyvärr inget enkelt eller entydigt svar.

Vad är egentligen värt att kriga och kanske att dö för? Människor har värderat olika saker i olika tider och på olika platser:

  • Den egna familjen eller klanen.
  • Den egna rikedomen.
  • Nationen och dess gränser.
  • Olika ideologier och religioner, eller friheten att ha sin egen religion.
  • Politisk makt.
  • Rättvisa och jämlikhet.

Det svåra är att vi inte kan ta ett ’neutralt’ utifrån-perspektiv på dessa frågor, så att vi enkelt kan avgöra vilken av två motstridiga värderingar som är rätt och god.
Inom den filosofiska etiken har man försökt i århundraden att hitta något som liknar en neutral ståndpunkt för att utvärdera olika idéer och handlingssätt.
Vi kan se att vissa idéer och värderingar får konsekvenser som är dåliga för väldigt många - t.ex. nazism och rasism. 
Men någon etisk modell som fungerar för alla människor i alla tider och i alla situationer finns helt enkelt inte. 

Däremot finns det vissa idéer och värderingar som har fått stor spridning i vår tid och som många människor värderar högt.
Det är idéer som många tror kan hjälpa oss att leva tillsammans i fred. 
Demokrati, jämlikhet och de mänskliga rättigheternas okränkbarhet är några av dessa.
Det är viktigt att förstå att dessa idéer måste upprätthållas och försvaras hela tiden.
Tyvärr ser vi på många platser i världen att man börjar värdera andra saker igen, som den egna nationen, den egna ’tryggheten’ eller ’säkerheten’ från inkräktare – värderingar som ofta leder till konflikt.

Det finns också idéer om vad som utgör ett ’rättfärdigt krig’ – dvs när det faktiskt är rätt att gå i krig, och hur man i så fall måste göra för att inte göra sig skyldig till brott mot mänskligheten.

Som sagt, det finns tyvärr inget enkelt eller entydigt svar på frågan om vad som är rätt eller fel.
Om du känner att dessa frågor är viktiga för dig, så är du inte ensam. Och det är viktigt att det finns människor som ägnar tid och energi åt att tänka på dem och diskutera dem.
Jag vill i så fall rekommendera att du börjar titta på hur filosofer och tänkare har resonerat i olika tider.

Kanske kan du också bli en del i det stora mänskliga projektet att hålla liv i dessa frågor och hitta lösningar som kan hjälpa oss och framtida generationer att leva i fred?
På ditt bibliotek kan du få hjälp att hitta filosofiböcker som passar för din ålder. Det är bara att traska fram till personalen på bibblan och förklara att du vill läsa böcker om filosofi.
Lycka till! (Från en som också har grubblat på de här frågorna sedan han var liten.)

  • Exempel på böcker: ”Tänk själv” och ”Tänk stort!” av Peter Ekberg
24 oktober 2018 - 9:57