Hur vårdas industriutrustning?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur vårdas industriutrustning?
Svar: 

Det enkla svaret är att det beror på vilken industri det gäller. Allmänt gäller förstås att hålla rent, laga när det behövs och smörja när det behövs. Tillverkar industrin mat gäller förstås hygienbestämmelser, likaså när det gäller andra produkter som medicin och hygienartiklar. Det tillkommer också säkerhetsaspekter, att miljön ska vara säker för människor att vistas i. 
Här berättar ett företag om hur de gör, http://www.svizza.com/maintain_sv.html
Här är en kort artikel om en ny typ industrirobotar som sköter sig själva, http://www.svd.se/abbs-sjalvlarande-robotar-ska-fatta-egna-beslut

12 december 2016 - 8:44