Hur var ekonomin i Europa på 1700-talet?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hur var ekonomin i Europa på 1700-talet?
Svar: 

PÅ SO-rummet kan du läsa om ekonomisk historia för delar av Europa och där finns också länkar för vidare läsning
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/ekonomisk-...

På Wikipedia finns en artikel om Sveriges ekonomiska historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomiska_historia

Har du tillgång till Nationalencyklopedin kan man läsa en längre artikel om systemet med merkantilism.
merkantilism är en ekonomisk åskådning som framhåller landets egen industri och export för att förbättra den ekonomiska utvecklingen.Merkantilismen härskade i Europa under framför allt 1600-talet och 1700-talet. Målet var att främja produktionen av varor inom det egna landet samt att minska eller förbjuda importen. Samtidigt försökte man öka exporten för att tjäna pengar och få överskott i handelsbalansen." http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/merkantilism (hämtad 2020-04-22)

Likaså finns en längre artikel i NE om den industriella revolutionen som framförallt mot slutet av 1700-talet påverkade Storbritanniens med också andra länders ekonomi
industriella revolutionen var en snabb och stor förändring från ett samhälle som byggde på att människor arbetade med jordbruk till ett samhälle där de flesta arbetade i industrier.Ofta menar man den industriella revolutionen i Storbritannien 1760–1840 men också snabba förändringar i andra delar av världen från 1820-talet och framåt."
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/industriella-revolutionen (hämtad 2020-04-22)

22 april 2020 - 13:39

Kategorier