Hur utvecklades kvinnosynen under upplysningstiden?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur utvecklades kvinnosynen under upplysningstiden?
Svar: 

Under Upplysningstiden började man tala om alla människors lika värde, kritiserade kungens, adelns och kyrkans makt och ifrågasatte det traditionella samhällssystemet. Det moderna rättighetstänkandet har sin grund i Upplysningen, men det kom ändå att dröja innan även kvinnans rättigheter började diskuteras. Samtidigt med franska revolutionen utvecklades de första stegen mot feminism och en av de kvinnor som reagerade mot dåtidens kvinnosyn var Mary Wollstonecraft, som skrev den klassiska skriften ”Till försvar av kvinnans rättigheter”, 1792. Hon menade att kvinnan inte var skapt enbart för att behaga mannen, utan att kvinnor också har rättighet att utveckla förnuftet genom utbildning m.m. Läs mer via följande länkar:

Framväxten av flickors utbildning på 1700-talet
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/framvaxten-av-flickors-utbildning-under-1700-talet
Innehållet i flickors utbildning på 1700-talet
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/innehallet-i-flickors-utbildning-pa-1700-talet
Varför var Mary Wollstonecraft viktig för upplysningen och jämställdheten?
https://sites.google.com/site/texterihistoria/upplysningen/varfoer-var-mary-wollstonecraft-viktig-foer-upplysningen-och-jaemstaelldheten
Mary Wollstonecraft vägleder världens kvinnor till frigörelse
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/mary-wollstonecraft-vaegleder-vaerldens-kvinnor-till-frigoerelse-21651

Boktips:
Kvinnohistoria - om kvinnors villkor från antiken till våra dagar av Yvonne Hirdman, 2008

25 november 2016 - 13:05

Kategorier