Hur uttalar man på svenska traditionellt namnet Gillis

Besvarad av Erik Edwardson
Fråga: 
Hur uttalar man på svenska traditionellt namnet Gillis - som t.ex. i namnet på vår femte statsminister "Gillis Bildt"? Alltså, uttalas namnet med hårt eller mjukt G?
Svar: 

Eftersom g i namnet Gillis kommer före en främre, mjuk vokal (i) bör g här uttalas som j. Alltså bör Gillis uttalas "Jillis".

Ovanstående information är hämtad från Wikipedias artikel om vokaler: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vokal

25 augusti 2019 - 1:39

Kategorier