Biblioterapi i Sverige

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Hur utbrett är biblioterapin i Sverige? Finns det bibliotek (främst sjukhusbibliotek?)som har biblioterapiverksamhet? Hur ser forskningen i Sverige ut på detta område? Var kan man vända sig för att få mer information?
Svar: 

Biblioterapin har sina rötter i USA men tillämpas även i Storbritannien. Två idag verksamma forskare är James W. Pennebaker i Texas och Gillie Bolton i Storbritannien. Biblioterapi är inte lika utbrett i Sverige. Josefine Aineland har skrivit en magisteruppsats vid bibliotekshögskolan i Borås(http://bada.hb.se/bitstream/2320/3704/1/08-51.pdf) om biblioterapi på sjukhus. Vid Göteborgs universitet pågår en kurs under hösten 2011 om biblioterapi, kontakta Institutionen för litteratur för mer information.

Kultur i Väst har skrivit om Buskul, Bibliotek och kultur för barn och unga på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Publikationer/Framsteget/... I slutet av häftet finns en hel sida med lästips.

Både i Uppsala och Lund kan läkarstudenter numera gå kurser i "Medical humanities" (Medical humanities är ett växande kunskapsfält som i stora drag handlar om att förena kunskaper från humanistiska ämnen med medicinen i syfte att förbättra kommunikationen mellan läkare och patient).

31 oktober 2011 - 19:41

Kategorier