Hur uppkommer växthuseffekten?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur uppkommer växthuseffekten? Varför behövs växthuseffekten? Vad händer om växthuseffekten ökar? Vad kan man göra för att växthuseffekten inte ska öka?
Svar: 

Skolvädernätet har en kort förklaring till växthuseffekten: 
http://svn.universeum.se/k_vaxthuseffekten_1.htm
Naturskyddsföreningen har ett innehållsrikt faktablad:
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten

Även SO-rummet har information om växthuseffekten - och om du kollar längre ner på sidan, så finns det många länkar vidare till ytterligare resurser:
https://www.so-rummet.se/kategorier/vaxthuseffekten

7 maj 2018 - 11:34