Hur uppfanns surrealism?

Besvarad av Monica Jansson
Fråga: 
Hur uppfanns surrealism inom konst?
Svar: 

Den surrealistiska konsten utgår från drömmar och fantasier. Konstnärerna ville gärna återge det omedvetna eller det undermedvetna.
Många av konstnärerna var framför allt påverkade av Freuds psykologiska teorier.

Här kan du få mer information:
Utbildningsradion, UR och Moderna museet

24 maj 2018 - 14:32