Hur hade samhället sett ut utan uppfinningar?

Besvarad av Malin Gillberg
Fråga: 
hur tror du att samhället skulle se yt idag om inte uppfinnigen hade uppfunnits?
Svar: 

Det här är en ganska knepig fråga. Alla uppfinningar har naturligtvis inte varit av godo (tex atombomben), men om man tex inte uppfunnit penicillinet hade människor fortfarande dött av lättare infektioner. Du kan läsa mer om uppfinningar på Svenska uppfinnareförenings hemsida . 

På sidan Making the modern world kan du läsa om vetenskap och uppfinningar från 1700-talet till dags dato. Här förklaras utvecklingen och spridningen i världen av det moderna industrisamhället och hur det påverkar våra liv. Grunden finns i Science Museums utställningar men här presenteras de med hjälp av dynamisk multimediateknik, se t.ex. hur DNA-analyser används eller hur en spinnrock fungerar. Mekaniska detaljer är klickbara och arbetsprocessen förklaras tydligt på engelska. Uppladdning kan ta lite tid.

Vänliga hälsningar,
Malin Gillberg
Malmö stadsbibliotek

11 februari 2014 - 11:00