Hur tillverkas plast?

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Hur tillverkas plast? Jag går i åttonde klass, och har en uppgift att skriva allting om plast.
Svar: 

Så här har din fråga besvarats tidigare i Bibblan svarar:
"Nationalecyklopedin har en bra schematisk bild på plastframställning. Via länkarna kommer ni till sidan:
http://www.ne.se/lang/plast?i_whole_article=true
http://www.ne.se/plast/tillverkning

Från Nationalecyklopedin har jag saxat följande om plast, inte det lättaste att förså. Hoppas att ni ändå kan använda materialet.

plast (engelska plastic(s), av senlatin pla´sticus 'plastisk', 'formbar', se vidare plastisk), syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.
Polymerer i plast är oftast organiska ämnen (kolföreningar) med undantag för silikonplaster, som är baserade på kiselföreningar. En polymer är uppbyggd av kedjeformiga molekyler, som var och en består av tusentals sammankopplade enskilda små molekyler; se polymer och polymerisation. Polymerens långa kedjemolekyler ger plasten dess karakteristiska kombination av styvhet, hållfasthet och seghet. Genom tillsatser av olika ämnen kan plastens bearbetnings- (formnings-)egenskaper och bruksegenskaper förbättras. En värmestabilisator förbättrar värmetåligheten under bearbetningen i smält tillstånd, medan en ultraviolettstabilisator förbättrar plastens beständighet mot ultraviolett ljus vid utomhusbruk. Plast kan därför definieras som ett polymermaterial som efter bearbetning i smält tillstånd blir styvt med liten (visko)elastisk töjbarhet, till skillnad från elaster (gummi och termoelaster) som förblir mjuka med stor elastisk töjbarhet.

Tillverkning
Plast tillverkas i flera steg (se bild). Först framställs monomeren, oftast av petrokemisk råvara. Monomeren består av väldiga mängder av små molekyler. Dessa sammankopplas vid polymerisationen till stora kedjemolekyler som var och en består av tusentals små sammankopplade molekyler. Kedjemolekylerna utgör polymerens beståndsdelar. Tillverkningen är något olika för produkter av termoplast och härdplast.

Råvaror
Före andra världskriget var stenkol den främsta råvaran vid polymerframställning. I dag är råolja och naturgas de helt dominerande råvarorna. Polymerframställningen är basen i en omfattande petrokemisk industri som dock endast omsätter ca 4 % av den totala världsproduktionen av olja och gas. Huvuddelen används till uppvärmning, transporter och elproduktion. Vid krackning av olja erhålls monomerer (t.ex. eten och propen) som kan polymeriseras direkt eller indirekt, via kemiska reaktioner (t.ex. vinylklorid, styren och metylmetakrylat); se bild. Man kan även framställa polymerer baserade på aromatiska fraktioner från katalytisk krackning (t.ex. polyamid, polyetylentereftalat (PET) och polykarbonat)."

12 mars 2014 - 10:15