Hur tillverkas konservburkar?

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
hur tillverkas konservburkar och hur återvinns de?
Svar: 

Hej!
Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. Genom att återvinna metall sparas stora resurser. När vi bryter ny metall är det bara en eller några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall i Sverige, som måste deponeras på ett säkert sätt för att inte läcka farliga ämnen till miljön. Genom återvinning minskar det problemet.
Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar, spik, värmeljushållare, gem, konservburkar - allt kan återvinnas. Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. det gäller särskilt aluminium, där vi sparar 95% av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75/5 av energin jämfört med produktion från järnmalm.
Så se till att återvinna konservburkar.

Mer läsning hittar du på:
www.atervinningcentralen.se/web/page.aspx?refld=131
atervinningsbar.se/metallforpackningar/konservburk/

www.alltomvetenskap.se/nyheter/vem-uppfann-konservburken/
www.cancentral.com/can-stats/how-cans-are-made/

 

Vänliga hälsningar!
Amela Hadziresic
Bibliotekarie
Sundsvalls stadbibliotek

 

19 maj 2016 - 18:17