Hur tar jag och skickar en selfie?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Hur tar jag en selfie och hur kan jag skicka den till en kompis?
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin är en selfie när du tar ett kort på dig själv genom en mobiltelefon eller digitalkamera. Ifall din mobiltelefon har en kamera så riktar du den mot dig själv och tar ett kort. På mobiltelefonens kameraapp (se nedan om appar) kan det finnas en funktion som gör att du kan på bildskärmen kan se vad det är du fotograferar av. På en iPhones kameraapp finns till exempel en symbol där två pilar bildar en cirkel inom en kontur som ser ut som en kamera, som gör att bildskärmen visar det den fotograferar. Om mobiltelefonen även har en meddelandefunktion där du kan sända mms, så kan du skicka det till andra mobiltelefonabonnenter och bilägga din selfie som du tagit med mobiltelefonen. Vill du skicka epost måste du länka det till eller skapa ett epostkonto som du kan skicka det ifrån. Allt detta förutsätter att du har en så kallad smartphone som har minnesutrymme och arbetsminne nog att använda sig av så kallade appar, vilket är en förkortning av applikation och enligt Nationalencyklopedin för en viss tillämpning i ett praktiskt arbete - exempelvis ta bilder, webläsare som tar ut dig på nätet och så vidare.
Använder du en digitalkamera är förfarandet detsamma med den skillnaden att du då måste föra över kortet till en dator och genom datorn skicka epost, eller om du kan koppla ihop din dator med din telefon och där föra över bilden till din mobiltelefon för att mms:a den.
Observera att sms och mms är tjänster som telefonbolag har, medan epost kan skickas från konto du upprättat exempelvis via hotmail, yahoo, gmail med flera som erbjuder detta. Och hela tiden finns det underförstått att du med din telefon kan surfa på internet och har den uppkopplingen. Och det gäller även den som tar emot din selfie via sin mobiltelefon.
Det är svårt att veta hur detaljerad jag ska vara i svaret, därav att vissa delar av detta svar blev svepande. Mitt antagande är dock att du har en mobiltelefon med kamerafunktion, som också kan sända meddelanden genom det slags abonnemang du har med ett telefonbolag med internetuppkoppling (benämns ofta 3G eller 4G), eller att du kan använda så kallad WiFi för att komma ut på internet. Därigenom är det den första delen av svaret som är aktuellt. Den hemska bilden som är bilagd är en selfie på mig tagen med mobiltelefon och genom internetappen gått in i mitt epostprogram och skickat den till min epost på jobbet. Ville jag skicka den till en bekants mobil hade jag istället mms:at den till den bekantes mobiltelefonnummer.
Förklaring av förkortningar jag använt och inte förklarat ovan:
SMS = short message service = teknik för överföring av korta textmeddelanden (upp till 160 tecken) i första hand mellan mobiltelefoner men också mellan andra typer av terminaler (t.ex. handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser. (källa Nationalencyklopedin)
MMS = multimedia messaging service = teknik för överföring av multimediemeddelanden i form av digitala bilder, musik, text och videosekvenser mellan mobiltelefoner (källa Nationalencyklopedin).
WiFi slutligen är ett samlingsnamn på den teknik som används för trådlösa nätverk (källa Wikipedia).

2 oktober 2014 - 19:34