Tysklands skadestånd efter 1:a världskriget

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur stort blev det tyska skadeståndet efter Versaillesfreden? Först sänktes summan till 132 miljarder guldmark, men i efterföljande förhandlingar sänktes deN ytterligare. Vad blev det slutgiltiga skadeståndet för Tyskland och vad var det värt i svenska kronor?
Svar: 

Hos Forum för levande historia finns följande, http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/ett-tyskland-som-form.... I NE:s långa artikel om Första Världskriget finns följande avsnitt om fredsförhandlingarna, http://www.ne.se/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget/frederna/v%C3%A4gen-till-.... Efter några år genomfördes Dawesplanen, för att sanera den tyska ekonomin, http://www.ne.se/lang/dawesplanen. Du kan även titta på den här artikel i Expressen, http://www.expressen.se/nyheter/dokument/pa-sondag-slutar-det-forsta-var....

 

---------------------------------------------------------------------------
Och på wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Versaillesfreden, går att läsa:
På Tyskland lades det fulla ansvaret för att ha startat kriget, och betala ett enormt krigsskadestånd till en del länder i Ententen, framförallt till Frankrike och Belgien, de länder som härjats svårast under kriget (exklusive Ryssland som ej berördes direkt av Versaillesfreden). I januari 1921 blev summan av en av segrarmakternas kommissioner bestämd till 269 miljarder guldmark (över 96.400 ton guld, då 2790 guldmark motsvarade 1 kg guld). Det skulle ha krävt att Tyskland betalade av till 1984. Senare samma år reducerades summan till 132 miljarder guldmark, vilket fortfarande var ett stort belopp. Utbetalningen avbröts under andra världskriget och den allra sista utbetalningen ägde rum först år 2010 - 92 år efter krigsslutet.[1]

 

12 oktober 2014 - 7:35

Kategorier