Hur stort är Västmanland till ytan?

Besvarad av Maria Gelfgren
Fråga: 
Hur stort är Västmanland till ytan?
Svar: 

Både Nationalencyklopedin och Wikipedia anger samma siffra för landskapets storlek, 8363 kvadratkilometer.

https://www.ne.se/uppslagsverk/figur/tabell/landskap-landskapsöversikt-(landskapsöversikt) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanland 
Gäller det däremot Västmanlands län blir ytan 5690 kvadratkilometer, enligt uppgift från Länsstyrelsen i Västmanlands län:

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/Pag...

3 maj 2018 - 10:00

Kategorier