hur stort är Kanada i km?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
hur stort är Kanada i km?
Svar: 

"Kanada är med en areal om 9,985 miljoner kvadratkilometer världens näst största land till ytan" skriver webuppslagsverket Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Kanada
Skolsidan SO-rummet anger denna yta: Yta: 9 976 140 km2 (drygt 22 gånger Sveriges yta) - så det verkliga antalet (kvadrat)km torde ligga nånstans mittemellan
Se mer om Kanada här: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ottawa/Landfakta/Om-Kanada/

12 oktober 2017 - 11:03

Kategorier