Hur stort är Dalarna till ytan

Besvarad av Monica Jansson
Fråga: 
Hur stort är Dalarna till ytan och finns det några stora företag i Dalarna
Svar: 

Dalarnas yta är drygt 28 000 kvadratkilometer, ungefär lika stort som Belgien, men med betydligt färre invånare. Stora företag är stålindustrin SSAB och kraftföretaget ABB.
Läs mer på Länsstyrelsen - Dalarna och på Dalarna.se (titta i menyerna till höger under Det här är Dalarna och Företagande)

24 maj 2018 - 9:21