Hur stora är koldioxidutsläppen mellan Iran och Sverige med lastbil?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Hur stor är koldioxidutsläppen mellan Iran och Sverige med lastbil?
Svar: 

En lastbil förbrukar ungefär 0,45 liter bränsle per kilometer.
Fågelvägen är avståndet mellan Teheran och Stockholm omkring 3500 kilometer.
Förbrukning av en liter bensin eller diesel innebär ett koldioxidutsläpp på ungefär 3 kilogram.

0,45 x 3500 x 3 =‬ 4725 kilogram

Notera dock att lastbilen i praktiken behöver köra betydligt längre än 3500 kilometer.

27 februari 2020 - 11:04