Hur stor del av skatten delas ut till kollektivtrafik och sjukvård?

Besvarad av Anna Ragnarsson
Fråga: 
Vi jobbar med källkritik! Hur många procent av skatten delas ut till kollektivtrafik och sjukvård? Tacksam för svar!
Svar: 

I Sverige är det landsting (eller sammanslagningar av landsting) som har ansvar för kollektivtrafik och sjukvård. Landstingsfullmäktige beslutar om verksamhet och budget för de frågor som ligger inom deras område. Så det kan variera mellan olika delar av landet hur stor andel av skatten som går till kollektivtrafik och sjukvård.
Jag har hittat några exempel:
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/sl/
För Region Halland ser det ut så här (2012):
http://www.regionhalland.se/om-region-halland/invanartidningen-halland-basta-livsplatsen/halland-basta-livsplatsen-juni-2012/vad-far-du-for-dina-skattepengar

Det var svårt att hitta någon riktigt bra översikt över hur skattepengarna fördelas men du hittar en del information om landstingsskatt på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) hemsida:
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror/diagramfo...

Jag hittade även en sida som var intressant men siffrorna var tyvärr från 2009. Det är arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv som står bakom sidan och de uppger att de använder sig av statistik som är inrapporterad från Sverige till EU.

http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2009/September/Sa-anvands-en-svensk-...

Du får gärna återkomma om du vill att vi söker vidare i ämnet.

23 maj 2017 - 11:32