Hur stor är vintergatan?

Besvarad av Mats Nordström
Fråga: 
Hur stor är vintergatan, och vad finns i slutet av den?
Svar: 

Vår galax vintergatan är helt hisnande ca 100 000 ljusår rakt över och 12 000 ljusår tjock.
Nationellt resurscenter för fysik vid Lunds Universitet har tidigare svarat så här på frågan om vad som finns i utkanten av galaxen:
"Ja, vintergatan och andra galaxer har halos. Dessa består delvis av gamla stjärnor och delvis av gas/stoft. Ganska säkert finns där också s.k. mörk materia, vilket är materia som ger sig tillkänna med gravitationskraften men inte syns ... Man vet inte vad mörk materia består av."
http://fragelada.fysik.org/index.asp?keyword=galax

21 september 2018 - 13:53