Hur stor är den dagliga födans energiinnehåll i Sverige respektive Liberia?

Besvarad av Louise Preinitz...
Fråga: 
Hur stor är den dagliga födans energiinnehåll i Sverige respektive Liberia?
Svar: 

Hej,
Food and Agriculture Ogranizations of the United Nations (FAO) som är FN-organisation har en databas med statistik där man kan göra jämförelser mellan olika länders födointag och mycket annat relaterat till mat och matproduktion. Tyvärr är den senaste statistik de tillhandhåller från 2013 men den säger i alla fall att i Liberia var det dagliga energiintag 4294 kcal per person och för Sverige var det 9571 kcal per person och dag.

Jag tycker också att det kan vara en poäng att reflektera över andra livsfaktorer när man tittar på sådan här statistik. Statistiken ger förstås ett normalvärde för befolkningen och kan säkert skilja sig åt mellan olika personer i olika livssituationer inom landet. Har ett land mycket stora ekonomiska skillnader så kan det förstås finnas stora variationer för energiintag inom befolkningen beroende på olika tillgång till mat och kvalitetsvariationer på maten.

Besök gärna själv databasen på länken FAOSTAT http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS för en närmare titt på statistiken. Där kan man tillexempel ta fram data baserat på olika typer av matvaror, proteininnehåll, hur stor del som är importerat med mera. Det kan ge en bra bild vilka typer av mat den dagliga födan faktiskt innehåller. 

22 maj 2019 - 13:47