Hur startade judendomen och kristendomen?

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
hur startade religionerna judendomen och kristendomen?
Svar: 

Hej! 
Här kommer lite tips på var du kan läsa mer om kristendomen och judendomen.
Om du går in på SO-rummet så finns det en massa information om olika religioner, däribland kristendomen och judendomen. 
NE (Nationalencyklopedin) har artiklar om både kristendomen och judendomen. NE skriver följande om kristendomen: 
"Kristendomen växte fram ur judendomen bland människor som följde Jesus Kristus vid vår tideräknings början".
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kristendom)

 

6 februari 2018 - 15:23

Kategorier